Tworzenie i utrzymanie stron internetowych

Oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań...

PC

World Wide Web (w skrócie określany jako WWW lub Web) jest hipertekstowym, multimedialnym, sieciowym systemem informacyjnym opartym na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF, W3C i ISO. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji. Aby uzyskać dostęp do tak udostępnianej informacji, trzeba posłużyć się przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się z serwerem internetowym, skąd pobiera pewien zbiór informacji określany jako strona internetowa.
Zawartość strony internetowej jest hipertekstem, to znaczy, że użytkownik oglądając stronę internetową może podążać za hiperłączami (potocznie linkami), które przenoszą go do innych stron internetowych w ramach tego samego serwera internetowego lub innych dostępnych w ramach sieci.

Specjalizujemy się w tworzeniu przejrzystych, łatwych w nawigacji serwisów internetowych.
Proponujemy między innymi rozwiązania:

 • strona internetowa typu wizytówka
 • strona internetowa rozbudowana przedstawiająca ofertę i inne zalety Twojego przedsiębiorstwa
 • rozbudowany serwis internetowy z dynamicznym zarządzaniem treścią
 • sklepy internetowe tworzone zgodnie z wytycznymi
 • sklepy internetowe oparte o wzorzec osCommerce
 • serwisy BIP z dynamicznym zarządzaniem treścią
 • inne rozwiązania tworzone zgodnie z Twoimi pomysłem

Każdy z projektów można wzbogacić o animacje flash lub całość stworzyć jako animowana strona flash.

Proces tworzenia witryny internetowej podzielony jest na następujące etapy:

 • zebranie podstawowych informacji o tematyce serwisu
 • rejestracja domeny
 • ustalenie poszczególnych elementów, które Państwo jako klient powinni przygotować (np. Teksty)
 • przygotowanie projektów graficznych
 • wstępny proces programowania
 • testowanie
 • wprowadzenie poprawek i zmian
 • wdrożenie aplikacji
 • zakończenie prac
 • utrzymanie serwisu po zakończeniu (wprowadzanie zmian bieżących i inne)

Kilka przykładowych stron: