Przegląd i legalizacja oprogramowania, Audyt IT

Oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań...

Lungs

Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.

Najlepszym sposobem ustalenia co znajduje się na komputerach firmowych jest przeprowadzenie inwentaryzacji zainstalowanego oprogramowania oraz inwentaryzacji dokumentów posiadanych licencji. Dodatkowo proces ten można połączyć z inwentaryzacją komputerów i ich podzespołów.

Właściwe zarządzenie oprogramowaniem może przynieść całkowitą zmianę w zakresie jakości i wydajności Twojej firmy.

Podstawowa charakterystyka:

 • ustalenie rodzajów i liczby programów zainstalowanych na poszczególnych stacjach komputerowych
 • wyłonienie i usunięcie programów zbędnych, stanowiących dodatkowe obciążenie firmowego systemu informatycznego
 • ustalenie programów najczęściej używanych przez pracowników
 • ustalenie standardów oprogramowania w firmie np. jednolity format dla edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp.
 • wskazanie komputerów, które używane są jako konsole do gier, przechowywane są pliki mp3 z muzyką itp.
 • sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa danych
 • zwiększenie pojemności dysków i szybkości działania przez usunięcie niepotrzebnych plików graficznych, muzycznych itp. pracowników

 

Podstawowe zalety efektywnego zarządzania oprogramowaniem:

 • zaoszczędzenie pieniędzy przez odpowiednie dobranie oprogramowania, rodzaju licencji wielostanowiskowych lub jednostanowiskowych
 • uniknięcie problemów z różnymi formatami plików dla tych samych danych
 • rozpoznanie przyszłych inwestycji w potrzebne oprogramowanie
 • legalność i uczciwość
 • dostęp do uaktualnień i poprawek

Proponujemy Państwu przeprowadzenie inwentaryzacji oprogramowania pod kątem ich legalności, a także przegląd całych systemów informatycznych z szczególnym naciskiem na szczelność bezpieczeństwa danych w Państwa firmie.

Proponujemy również przegląd systemów pod kątem sprawdzenia bezpieczeństwa i sposobu przetrzymywania kopii zapasowej i kopii danych archiwalnych.

Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu wraz z jego pełnym wyposażeniem.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji z kontaktuj się z naszym działem handlowym.